29 januar 2015

RAIS melder ja-tak til de nye strammere regler for partikler…

Author Rais

 • Den danske, nærmere betegnet nordjyske, producent af højteknologiske brændeovne og indsatse, RAIS A/S i Frederikshavn, er godt tilfreds med den nye brændeovnsbekendtgørelse, der strammer op.

  - Fra 26. juli er kravet til maksimal udledning af partiker sat ned til det halve: 5 gram partikler pr. kg afbrændt træ. Det er vi godt tilfreds med. Alle vores omtrent tredive indsatse og brændeovne lever op til det krav, siger direktør hos RAIS, Henrik Nørgaard.

  Faktisk kan producenter af moderne, højteknologiske ovne kun være glade for, at utidssvarende, sodende ovne fases ud af markedet.

  - De ovne, der sviner, er jo med til at præge det image, der skabes af den samlede branche, mener direktøren.

  Derfor har den danske forening af leverandører af pejse og brændeovne, DAPO, faktisk tidligere foreslået, at man indfører en skrotningsordning a la den, man kender fra bilbranchen.

  Selv ikke brugte ovne, der ikke lever op til de nye krav, har man fra sidst i juli lov til at sælge videre.

  - Det tvinger måske en del flere husejere til at gå ud og vælge en opdateret ovn. Her står vi parat med et stort udvalg af tip-top ovne, som både er super miljøvenlige og har et højt designindhold, siger Henrik Nørgaard.

  Se mere på rais.dk

  Flere oplysninger hos: Marketingansvarlig Ann Charlotte Wellejus, mobil: 40 21 34 72 eller Direktør Henrik Nørgaard, mobile 20 49 59 95