09 mars 2017

Rais Angle

Author Rais

  • Grafisk skulpturell grill til hage eller terrasse – blikkfang og omdreiningspunkt for hygge og matlaging ute. Naturlig patinert.

    2angle closeup

    3angle closeup